INSTITUTYŇ GURLUŞY

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň gurluşyny tassyklamak hakynda 2019-njy ýylyň 12-nji iýunyndaky 1264 belgili karary esasynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň täze gurluşy tassyklandy.

Institutyň gurluşy:

1. Fakultetler:

1.

Ykdysadyýet fakulteti;

2.

Maliýe fakulteti;

3.

Menejment fakulteti;

4.

Marketing fakulteti;

5.

Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti.

 

2. Kafedralar:

1.

Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit kafedrasy;

2.

Statistika kafedrasy;

3.

Ykdysadyýet we hukuk kafedrasy;

4.

Ykdysady nazaryýet kafedrasy;

5.

Maliýe kafedrasy;

6.

Bank işi kafedrasy;

7.

Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy;

8.

Sanly ykdysadyýet kafedrasy;

9.

Menejment kafedrasy;

10.

Dünýä ykdysadyýeti kafedrasy;

11.

Maglumat ulgamlary kafedrasy;

12.

Daşary ýurt dilleri kafedrasy;

13.

Marketing kafedrasy;

14.

Zähmetiň ykdysadyýeti kafedrasy;

15.

Ýokary matematika we informatika kafedrasy;

16.

Bedenterbiýe kafedrasy.

 

3. Ykdysady innowasiýalar merkezi.

Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar