YLMY GURNAKLAR

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň kafedralarynda birnäçe ylmy gurnaklar hereket edýär. Bu ylmy gurnaklaryň esasy maksady talyplaryň özbaşdak ylmy-barlag işlerini geçirmäge, seljeriş başarnyklaryny ösdürmäge, olara okadylýan dersleri içgin öwrenmäge ýardam etmekden ybaratdyr.

Institutda hereket edýän ylmy gurnaklar:

 • Buhgalterçilik hasaba alnyşy;
 • Ykdysady analiz we audit;
 • Ykdysadyýet we hukuk;
 • Statistika;
 • Maliýe;
 • Bank işi;
 • Ykdysady nazaryýet;
 • Türkmenistanyň taryhy;
 • Dünýä ykdysadyýeti;
 • Menejer;
 • Maglumat ulgamlary;
 • Ykdysady kibernetika;
 • Hünäri boýunça iňlis dili;
 • Hünäri boýunça rus dili;
 • Marketing;
 • Zähmetiň ykdysadyýeti;
 • Matematik;
 • Ykdysady informatika.
Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar