HALKARA TASLAMALAR

Institutymyzyň gatnaşmagynda ERASMUS+ maksatnamasy boýunça «Geçiş ykdysadyýetli ýurtlar üçin senagat telekeçiligini dolandyrmakda magistr maksatnamasyny kämilleşdirmek» atly taslama 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan hereket edip başlady we bu ugurda degişli işler alnyp barylýar.

Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar