HALKARA HYZMATDAŞLAR

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty dünýäniň birnäçe ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk edýär:

1. Singapuryň Dolandyryşy ösdürmek instituty

2. Kazan (Priwolžskiý) federal uniwersiteti

3. Buharestiň ykdysady bilimler uniwersiteti

4. Braşow şäherindäki Transilwaniýa uniwersiteti

5. Päkistan Yslam Respublikasynyň COMSATS Maglumat tehnologiýalary instituty

6. Belarus döwlet ykdysadyýet uniwersiteti

7. Belarusyň alyjylar kooperasiýasynyň söwda-ykdysady uniwersiteti

8. Brest döwlet tehniki uniwersiteti

9. Daşkent döwlet ykdysady uniwersiteti

Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar