TAÝÝARLYGYŇ UGURLARY WE HÜNÄRLER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talaplaryna laýyklykda institutymyzda şu aşakdaky hünärler we taýýarlyk ugurlar boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

HÜNÄRMENLERI TAÝÝARLAMAGYŇ UGURLARY:

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärlerYkdysadyýet we hukuk; Maliýe hukugy; Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; Ykdysady howpsuzlyk; Dünýä maliýe bazary; Elektron işewürliginiň ykdysadyýeti; Elektron täjirçiligi; Dünýä ykdysadyýeti; Hili dolandyrmak; Harytşynaslyk we harytlaryň ekspertizasy).


BAKALAWRLARY TAÝÝARLAMAGYŇ UGURLARY:

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: Ykdysadyýet; Statistika; Sanly ykdysadyýet; Maliýe menejmenti; Gymmatly kagyzlaryň bazary; Baha kesmek işi; Bank işi we pul dolanyşygy; Sanly ykdysadyýetde maliýe bazarlary we maliýe howpsuzlygy; Menejment; Işewürlik we telekeçilik; Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; Döwlet we ýerli dolandyryş; Ykdysady kibernetika; Täjirçilik; Zähmetiň ykdysadyýeti we bazary; Ilatyň durmuş üpjünçiligini guramak; Marketing; Önümleriň tehnologiýasy we jemgyýetçilik iýmitini guramak; Söwdada we logistikada sanly tehnologiýalar.

2. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (ykdysadyýetde we dolandyryşda); Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi).


MAGISTRLERI TAÝÝARLAMAGYŇ UGURLARY:

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: Ykdysadyýet; Menejment; Milli ykdysadyýet).

Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar