TÄZELIKLER WE ÇÄRELER

        Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda 2022-nji ýylyň 20-nji maýynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda  Sanly ykdysadyýet boýunça onlaýn ders bäsleşigi geçirildi. Sanly ykdysadyýet boýunça onlaýn ders bäsleşigi ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň arasynda s...

21.05.22

Türkmen döwlet ykysadyýet we dolandyryş instituty ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda Matematika boýunça onlaýn ders bäsleşigini 2022-nji ýylyň maý aýynyň 28-ine geçirmegi meýilleşdirýär. Matematika boýunça onlaýn ders bäsleşigi ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň arasynda matematika...

20.05.22

Türkmen döwlet ykysadyýet we dolandyryş instituty ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda “Programmirlemegiň häzirki zaman tehnologiýalary” atly internet bäsleşigini Maý aýynyň  26-na geçirmegi meýilleşdirýär. “Programmirlemegiň häzirki zaman tehnologiýalary” atly internet bäsleşigi ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň a...

20.05.22

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

2022-nji  ýylyň 11, 12-nji  maýynda  sagat 1500-da

orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary,  

okuw merkezleriniň diňleý...

21.04.22

   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda bilim ulgamyny özgertmekde, ýaş nesillere döwrebap bilim bermekde belent sepgitlere ýetilýär. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bilimi önümçilik bilen berk utgaşd...

09.12.21

   Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen ykdysadyýet ugry boýunça onlaýn olimpiadanyň ýeňijileri belli edildi.

   Bu bäsleşigiň esasy maksady talyp ýaşlaryň y...

03.12.21

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde  sanly ulgama geçmek boýunça alnyp barylýan özgertmelere ýaşlary giňden çekmek, bu ugurda ýurdumyzyň ylym-bilim kuwwatyny netijeli peýdalanmak  babatda giň gerimli işler alnyp barylýar.

     Türkmenistanyň Prezidentiniň ka...

16.04.21